تماس با ما درباره ما

  • ونیز۲۰۲۰

    معرفی هیئت داوران فستیوال ونیز۲۰۲۰

    ونیز۲۰۲۰

    رئیس هیات داوران هفتادو هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز معرفی شد.