تماس با ما درباره ما
کد خبر: 373

جابه‌جایی عشق در تلویزیون ایران

سینماآنلاین: مرد جای برادر دوقلویش سر عقد نشست با زنی که برادرش را دوست داشت، بی آن که زن بداند داماد اویی که فکر می‌کند، نیست...

در شبکه 3 اتفاق افتاد!

به گزارش سینماآنلاین، کبری آسوپار روزنامه‌نگار در توئیت خود نوشت: «مرد جای برادر دوقلویش سر عقد نشست با زنی که برادرش را دوست داشت، بی آن که زن بداند داماد اویی که فکر می‌کند، نیست. ماجرا که روشن شد، آن برادر دیگر با خانمی که مرد دوستش داشت، ازدواج کرد؛ جابه جایی عشق‌ها! فیلم ترکیه‌ای؟ خیر، سریال تلویزیون ایران؛ آچمز.

آن عقد اول باطل و جرم بود.»

 

ارسال نظر