تماس با ما درباره ما
کد خبر: 190

صدا و سیما در اوقات فراغت مردم شکست خورده است

سینماآنلاین: رسانه‌ای که حتی در تأمین اوقات فراغت مردم شکست بخورد، به طور قطع ناتوان از آن است که در هنگام ضرورت حقایق را به مردم منتقل نماید و این برای امنیت ملی کشور خطرناک محسوب می‌شود.

رسانه های رسمی فاقد قدرت اقناع سازی مردم شده اند

به گزارش سینماآنلاین، فعال اصلاح طلب گفت: متأسفانه به علل گوناگون وضعیت رسانه‌ای کشور اصلاً مطلوب نیست. این رسانه‌ها کمابیش مرجعیت داخلی خود را از دست داده‌اند و به تعبیری رسانه‌های رسمی و داخلی فاقد قدرت اقناع‌سازی مردم شده‌اند.
رسانه‌ای که حتی در تأمین اوقات فراغت مردم شکست بخورد، به طور قطع ناتوان از آن است که در هنگام ضرورت حقایق را به مردم منتقل نماید و این برای امنیت ملی کشور خطرناک محسوب می‌شود.درخواست داریم که در اسرع وقت گروهی از کارشناسان معتبر تعیین و گزارش ملی مطبوعات را تهیه و راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات را نیز پیشنهاد کنند.

ظاهراً میزبانان محترم دولتی از پیشنهاد استقبال کردند، امیدواریم هرچه زودتر شاهد اجرای آن باشیم.

ارسال نظر