تماس با ما درباره ما
کد خبر: 770

مطرب چطور فروش رفت!...

در حد چند دیالوگ ممیزی برای کاهش حساسیت‌ها روی «مطرب» انجام دادیم

چرا مطرب یک هفته تاخیر در اکران داشت؟!...

مصطفی کیایی: در حد چند دیالوگ ممیزی برای کاهش حساسیت‌ها روی «مطرب» انجام دادیم/

صحبت های کارگردان «مطرب» درباره دلیل تاخیر یک هفته‌ای اکران فیلم

مصطفی کیایی به سینما معیار گفت: در هفته گذشته فضای سوتفاهم برانگیزی پیرامون فیلم بوجود آمد که موجب بوجود آمدن حساسیت هایی پیرامون فیلم شد که خوشبختانه بعد از صحبت هایی که با برخی از نهادهایی که روی فیلم حساس شده بودند، داشتیم بعد از تماشای فیلم به همراه دستگاه قضایی فضای بوجود آمده پیرامون فیلم تلطیف شد و توانستیم از دیروز فیلم را اکران کنیم. 

البته بعد از نمایش فیلم برای قوه قضائیه توسط ارشاد در حد چند دیالوگ ممیزی هایی برای کاهش حساسیت ها روی فیلم اعمال کردیم که تاثیری در فیلم نداشت.

 

 

ارسال نظر