تماس با ما درباره ما
کد خبر: 590

فضای فرهنگی تازه ای با فعالیت سینما آنلاین گشوده می شود

سینماآنلاین: دکتر مرتضی بهنام ، عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور در تحریریه سینما آنلاین بر ضرورت وجود خبرگزاریهای تخصصی در حوزه سینما تاکید کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران در بازدید از سینما آنلاین:

به گزارش‌سینماآنلاین دکتر بهنام ضمن خرسندی از راه اندازی خبرگزاری سینما آنلاین، اذعان داشت: نبود رسانه های تخصصی و مستقل در حوزه سینما باعث ایجاد فضای رشد و شکل گیری رسانه های زرد در این حوزه شده و مسیر هنری و فرهنگ کشور را با چالش روبرو کرده است.


دکتر بهنام ضمن تاکیدبر اهمیت و اثر هنر سینما در ایران و دنیا افزود: صنعت سینما علاوه بر بخش های فرهنگی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی بسیار اقبال داشته که این شاخص فرصت را برای ایجاد فضاهای تخصصی در هنر سینما فراهم می کند.


وی در ادامه خاطرنشان کرد: امید می رود سینما آنلاین با رویکرد حرفه ای در حوزه اطلاع رسانی سینما، فضاهای مغفول را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و حرف های تازه ای برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر هنر و سینمای ایران داشته باشد.

 

ارسال نظر