تماس با ما درباره ما
کد خبر: 284

نامه سرگشاده و اعتراض شورایعالی تهیه‌کنندگان

سینماآنلاین: شورایعالی تهیه گنندگان سینمای ایران طی نامه ای سرگشاده به هیات مدیره خانه سینما ، ضمن اعتراض به عدم دعوت به مجمع عمومی، اعلام داشت عدم دعوت به منزله خروج شورایعالی از خانه سینما است.

 عدم دعوت به منزله خروج شورایعالی از خانه سینما است

به گزارش سینماآنلاین، متن نامه سرگشاده بشرح زیر است:

به نام خدا

با سلام

با توجه به عدم دعوت از شورایعالی تهیه کنندگان به مجمع عمومی خانه سینما در مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ لازم است توجه آن هیات مدیره محترم را به نکات ذیل جلب نماییم:

۱ـ عدم دعوت از هرکدام از اصناف حاضر در خانه سینما برای حضور در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده خانه سینما تخلفی آشکار از اساسنامه خانه سینماست. بدیهی است هیات مدیره در خصوص چنین تخلفی آشکار از اساسنامه خانه سینما می بایست پاسخگوی مجمع عمومی خانه سینما باشد.

۲- شنیده ها و شواهد حاکی است عدم دعوت به مجمع عمومی صرفا شامل تهیه کنندگان سینما نبوده و این تخلف با عدم دعوت از تعدادی دیگراز اصناف حاضر در خانه سینما مکرر شده و مسئولیت آن هیات مدیره را در قبال مجمع عمومی مضاعف کرده است.

۳- با توجه به نقش تاریخی صنف تهیه کنندگان در شکل گیری خانه سینما و همراهی با آن در بزنگاه های تاریخی در سی سال گذشته حذف تهیه کنندگان از مجمع عمومی اشتباهی غیرقابل بخشش است و با توجه به فرصت اندک باقی مانده برای جبران آن این شورافرصتی چهل و هشت ساعته به آن هیات مدیره محترم می دهد تا تصمیم نهایی خود را در دعوت یا عدم دعوت از اصناف تهیه کنندگی سینما به مجمع عمومی بگیرد . در غیر این صورت عدم دعوت معنایی جز خروج شورای عالی تهیه کنندگان از خانه سینما ندارد.

شورایعالی تهیه کنندگان سینما

 

ارسال نظر