تماس با ما درباره ما
کد خبر: 159

بس نیست این همه نتیجه عکس دیدن؟

نگاه روز | نیماحسنی‌نسب

بازی روزگار عکسِ منویاتِ دوستان است انگار!

بازی روزگار عکسِ منویاتِ دوستان است انگار. می‌خواهند با حذف شجریان از عزت بیندازندش، عزیزترش می‌کنند... تصمیم می‌گیرند با بریده‌هایی از متن دیگران شاملو را از چشم مردم بیندازند، اما باز می‌شود چشم و چراغ همه. صفحه‌های مجازی و جلد و تیتر یک نشریات و سایت‌ها پُر می‌شود از اسم و عکس اینها و به حیاتِ ارجمندشان در حافظه یک ملت ادامه می‌دهند...

می‌روند سراغ مهرجویی، می‌شود فیلمساز برگزیده تاریخ سینمای ایران... و حالا هم که فضای مجازی پُر شده از نام و نشانِ ناصر تقوایی، از آرامش در حضور دیگران و ناخدا خورشید تا دایی جان ناپلئون همه دارند یادش می‌کنند و بازخوانی آثارش منزلتش را بیشتر می‌کند. او نشسته کُنج خانه بی سروصدا و دوستان ناخواسته نامش را سرِ زبان‌ها می‌اندازند و لحظه‌ها و جمله‌های درجه یک ناخدا خورشید در صفحه‌های جورواجور دست به دست می‌شود.

 بس نیست این همه اشتباه رفتن و نتیجه عکس دیدن و باز همان راه را رفتن؟ پیشنهاد می‌کنم اگر می‌خواهید بزرگی را تخریب کنید، از جان و دل ازش تعریف کنید؛ شک نکنید مردم به بزرگی‌اش شک خواهند کرد.

 

ارسال نظر