تماس با ما درباره ما
کد خبر: 1304

سینما در سال ۹۹ از دست رفت!

امیدوارم بعد از گذر از این روز‌های کرونایی شاهد حضور نمایش دیجیتال و تولید فیلم‌های درخور در سینمای ایران باشیم

صدرعاملی: سینما نیاز به متولی جدید دارد

به گزارش سینماآنلاین:

رسول صدر عاملی در گفتگو با حمیدرضا مدقق در برنامه شهر فرنگ گفت: امیدوارم بعد از گذر از این روز‌های کرونایی شاهد حضور نمایش دیجیتال و تولید فیلم‌های درخور در سینمای ایران باشیم. به گزارش سینماآنلاین، او با بیان اینکه سینما نیاز به متولی جدید دارد، گفت: تجربه نشان داده است هرگز دولت متولی سینما نیست.

رسول صدر عاملی، کارگردان سینما از حال و روز سینما گفت و افزود: امیدوارم بعد از گذر از این روز‌ها شاهد حضور نمایش دیجیتال و تولید فیلم‌های درخور در سینمای ایران باشیم. رسول صدر عاملی افزود: یکپارچگی تهیه کنندگان اتفاق خوبی است. او از وضعیت کرونایی سینما گفت و افزود: سینما در سال ۹۹ از دست رفت.

در سینما یک عالمه نیروی انسانی مستعد داریم. اگر سینما خانگی و برخط را از سال‌های قبل جدی می‌گرفتیم امروز وضعیت بهتری داشتیم. این کارگردان سینما گفت: باید این وضعیت کپی رایت را جدی بگیریم و یک امنیت نسبی برای تولیدات سینما برقرار کنیم. باید در این خصوص فرهنگسازی شود.

 

ارسال نظر