تماس با ما درباره ما
کد خبر: 405

درخواست اسدالله یکتا از از تهیه‌کننده‌ها و کارگردانان

بازیگر جوان را گریمِ پیر می‌کنید و نقش می‌دهید. چرا از بازیگران پیر استفاده نمی‌کنید؟ آنها منتظر نقش هستند. ما با بازی زنده‌ایم، وگرنه سکته می‌کنیم.

بازیگر جوان را گریمِ پیر می‌کنید و نقش می‌دهید؟ چرا از بازیگران پیر استفاده نمی‌کنید؟

ارسال نظر